Maćeha mi je dobro popušila kurac. Sve ostaje u porodici.