Ko će kome ako ne svoj svome, sve sve ali zanat, brat sestri najbolje smesti, najbolje je piče kad mu dlaka niče, ja bosiljak sejem meni fridrih niče.

Category: Klinke